Trafikflöde 11:13
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området