Trafikflöde 16:49
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området