Trafikflöde 00:21
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området