Trafikflöde 06:18
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området