Trafikflöde 08:55
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området