Trafikflöde 19:25
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området