Trafikflöde 21:58
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området