Trafikflöde 21:20
Kartan visar köer och aktuella händelser
i Göteborgs-området